CPL Jobs Poland - Doradca Klienta z j. holenderskim - Wroc?aw MEK

Sector: Overig
Niveau:
Plaats: Den Haag
Solliciteer

Beschrijving

CPL Jobs jest firm? doradztwa personalnego nale??c? do mi?dzynarodowej grupy CPL Resources, notowanej na irlandzkiej i angielskiej gie?dzie papier?w warto?ciowych. Grupa CPL jest obecna w 8 krajach posiadaj?c ??cznie sie? 44 biur, oferuje swoim partnerom biznesowym szereg rozwi?za? z zakresu ZZL, w szczeg?lno?ci: Rekrutacje Pracownik?w Sta?ych, RPO, Master Vendor, Preferred Supplier, Direct &ExecutiveSearch oraz Consulting Obszar?w HRM.
Dla naszego klienta mi?dzynarodowej organizacji poszukujemy kandydat?w na stanowisko: Doradca Klienta z j. holenderskim - Wroc?aw MEK


Miejsce pracy: Wroc?aw
Zakres obowi?zk?w:
Przyjmowanie rezerwacji oraz wprowadzanie ich do systemu
Udzielanie informacji klientom,
Uprzejma i profesjonalna obs?uga,
Sta?y udzia? w ulepszaniu procesu,
Wsp??praca w zespole specjalist?w w celu zapewnienia jak najlepszej obs?ugi.

Wymagania:
Bieg?a znajomo?? j?zyka holenderskiego,
Dobra znajomo?? j?zyka angielskiego,
Umiej?tno?? pracy w zespole,
Do?wiadczenie w bran?y hotelowej/turystycznej oraz obs?udze klienta b?dzie dodatkowym atutem.

Firma oferuje:
Prac? w globalnej firmie dla jednego z klient?w,
Mo?liwo?? rozwoju ?cie?ki zawodowej w strukturach organizacji,
Elastyczny czas pracy tryb zmianowy,
Nowoczesne i przyjazne ?rodowisko pracy,
Szkolenia r?wnie? w trybie e-learning,
Atrakcyjny pakiet socjalny.


Dowiedz si? wi?cej! Wy?lij swoje w j. angielskim klikaj?c Aplikuj!


Languages:Dutch

Terug naar overzicht

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren